Per començar a treballar ens cal una mica d'informació per poder entendre el teu projecte i el seu context: